Registrace služby eVito Lite - zdarma

Chcete si vyzkoušet eVito, než se rozhodnete pro jednu z vyšších verzí? eVito Lite umožňuje přenos dat ze zakoupených eVito zařízení, navíc můžete zobrazovat své hodnoty bez omezení historie, stejně tak lze vyzkoušet aplikaci Jídelníček, Laboratoř a další pokročilé funkce. Kompletní přehled jednotlivých typů účtů naleznete na www.evito.cz.

Klíčovou částí eVito systému je online aplikace, do které jsou bezdrátově přenášena data z měřících přístrojů. V této aplikaci se naměřená data zobrazují a vyhodnocují v souvislostech s ostatními naměřenými nebo vloženými údaji o vašem zdravotním stavu. eVito následně dává doporučení, jak svůj zdravotní stav a životní styl můžete zlepšit, co konkrétně je právě pro vás nejlepší.

eVito Lite nabízí tyto funkce:
● bezdrátový přenos dat ze zakoupených eVito zařízení
● monitorování pohybových aktivit
● neomezené zobrazení historie záznamů
● Jídelníček, Laboratoř a další vybrané funkce na vyzkoušení
Vyplňte prosím svou emailovou adresu. Během pár minut obdržíte email s aktivačním odkazem.

Pro využití nutriční konzultace je třeba vlastnit přístup do eVito systému:

Přihlaste se do eVito:

Vyplňtě E-mail i Heslo E-mail není ve správném formátu

Společně s nutriční konzultací chci zakoupit přístup do eVito systému aktivního zdraví v ceně 3000 Kč.

LITE ACTIVE MEDICAL
Bezdrátový přenos dat ze zakoupených eVito zařízení
Monitorování pohybových aktivit
Neomezené zobrazení historie záznamů
Jídelníček, laboratoř a další vybrané funkce na vyzkoušení
Jídelníček, výdej a příjem energie - plná funkčnost
Výkonnostní sport - deník sportovce, zóny tepové frekvence, …
Spřátelené účty
eVito soutěžení
Možnost připojení účtu Garmin
Možnost připojení do modulu lékaře
Alarmy a upozornění
Využití modulu Laboratoř
Vyhodnocení zdravotních rizik
Ověření přihlášení pomocí SMS
Export a tisk jednotlivých výpisů hodnot

Možnost dokoupit nadstavbové služby

Relaxace, konzultace osobního rozvoje
Vyšetření sportovním lékařem
Nutriční poradenství
Laboratorní vyšetření - všechny varianty

Souhlas klienta
s nakládáním s informacemi o zdravotním stavu a s ostatními osobními údaji

Objednávající:

Jméno, příjmení:
Rodné číslo:* (Formát: XXXXXXXXXX) Zadané rodné číslo není validní.

klient Služeb eVito, provozovaných obchodní společností eVito medical a.s. se sídlem Praha – Vinohrady, Londýnská 68/52, PSČ 120 00, identifikační číslo 241 35 909, zapsanou ve vložce 17 324 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (dále jen „Společnost“) a

pojištěnec Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny se sídlem Slezská Ostrava, Michálkovická 108, identifikační číslo 476 73 036, zapsané pod spisovou značkou AXIV 554 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, kód pojišťovny 213 (dále jen „Pojišťovna“)

souhlasí, aby Společnost umožnila Pojišťovně přístup k účtu klienta Služeb eVito, zejména k informacím o vybraných ukazatelích zdravotního stavu a způsobu života a s jejich zpracováním v anonymizované podobě pro potřeby Pojišťovny, a to pro provozování preventivních programů pro pojištěnce a pro zjišťování kompatibility a využitelnosti Služeb eVito pro e-aplikace pro pojištěnce a pro lékaře.

Přístup k účtu a k informacím bude mít za Pojišťovnu výhradně osoba, která je vázána povinnou mlčenlivostí.

Dne 18.01.2018.