Tlakoměr P30 Plus FC

Tlakoměr P30 Plus FC

MĚŘÍ TIŠE,

přesně a rychle

BLUETOOTH

přenos dat přímo do eVito aplikace v mobilním telefonu či počítači

AUTOMATICKY

provede 3 měření během 2 minut v souladu s doporučením České kardiologické společnosti

VÝSLEDEK OKAMŽITĚ

přehledně zobrazí a zároveň přenese do uživatelského účtu

ŠVÝCARSKÁ KVALITA

firmy FORA Care Suisse AG

CERTIFIKACE

pro klinické i domácí měření dle Evropské společnosti pro hypertenzi

VNITŘNÍ PAMĚŤ

na 60 měření


Tlakoměr P30 Plus FC

Tlakoměr P30 Plus FC je paží tlakoměr s Bluetooth bezdrátovým přenosem dat, který vám umožní pohodlně a pravidelně kontrolovat výši krevního tlaku a srdeční puls. Díky integrovanému tlakovému senzoru a oscilometrické měřicí metodě je krevní tlak a srdeční frekvence automaticky zaznamenána a pomocí vnitřní paměti jsou naměřené hodnoty ukládány. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth je možné naměřené hodnoty přenášet do kompatibilních přijímacích zařízení (mobilní telefon, PC) a následně je vyhodnocovat.

Kvalita přístroje je garantována švýcarským výrobcem firmou FORA Care Suisse AG a dále doložena validací přesnosti dle protokolu Evropské společnosti pro hypertenzi. Tlakoměr P30 Plus FC je dle validace doporučen jak pro klinické tak domácí měření.

Domácí sledování krevního tlaku umožňuje získat průběžný a objektivní přehled o stavu krevního tlaku. Rizikem jednorázového měření při preventivní prohlídce je tzv. syndrom bílého pláště, kdy pacient vykazuje vyšší nebo naopak nižší tlak než za běžných okolností a není pak stanovena správná diagnóza.