Telemedicína mění zdravotnictví,
eVito ji přináší k vám domů.

Systém eVito umožňuje lékaři nahlížet na aktuální informace o domácích měřeních a zdravotním stavu pacienta. Automatická upozornění na patologické hodnoty, či hodnoty mimo předem vymezený interval usnadňují ošetřujícímu lékaři péči o pacienty. Svůj čas tak lékař věnuje pacientům, kteří ho skutečně potřebují. Pro některé klienty využívání systému eVito znamená častější návštěvy u lékaře, u většiny spíše naopak. Lidské i finanční zdroje jsou pak v rámci zdravotnického systému lépe využity. Ucelený pohled na dlouhodobá zdravotní data pacienta umožňuje lékaři přesnější diagnózu a individuální volbu léčby. Systém eVito usnadňuje život pacientovi i lékaři.


eVito systém je komplexním nástrojem péče o vaše zdraví. Podívejte se na nabídku typů účtů v eVito systému.