eVito systém aktivního zdraví

Systém eVito [jpg]

Mobilní aplikace

eVito mobilní aplikace s pomocí GPS telefonu sleduje rychlost, délku trvání, trasu a převýšení venkovních sportovních aktivit. Aktivity se automaticky odesílají do vašeho uživatelského účtu, zároveň v aplikaci v telefonu můžete sledovat vaše nejaktuálnější naměřené hodnoty z měřicích zařízení.

Konzultace s experty

Vámi vybranou část měření a údajů můžete sdílet s lékařem, trenérem či výživovým poradcem a efektivně tak pracovat na zlepšení. Pohodlně u vašeho počítače a ve vámi zvolený čas. Upozornění ze systému mohou dostávat i osoby pečující o nemocné, kteří používají eVito (děti, vnoučata, pečovatelská služba...).

Help Desk

Náš profesionální tým je připraven pomoci vám s případnými potížemi.

Certifikovaná zařízení

S eVito certifikovanými měřicími zařízeními sledujete průběžně důležité údaje o svém zdraví a životním stylu: nachozené kroky, váhu, krevní tlak, cukr v krvi či srdeční tep.

Online portál

K uživatelskému účtu eVito se přihlásíte prostřednictvím online portálu z jakéhokoliv webového prohlížeče. Portál je srdcem eVito systému aktivního zdraví, na první pohled vidíte vaše poslední hodnoty a zároveň jejich vyhodnocení, doporučení a mnohem více.

Bezdrátový přenos dat

Jednoduchý a pohodlný přenos dat - naměřené hodnoty se automaticky a bezdrátově (jedním ze tří dostupných způsobů) přenáší do vašeho uživatelského účtu.

Maximální zabezpečení dat

Údaje o zdraví patří mezi nejcitlivější osobní data. Systém eVito je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vaše data jsou na serverech eVito maximálně zabezpečena tak, jako je tomu například u systémů internetového bankovnictví.