FAQ - Nejčastěji kladené otázky

První kontakt se systémem aktivního zdraví eVito
Co znamená eVito?
eVito je systém aktivního zdraví, jeho součásti jsou: online portál, mobilní aplikace a certifikovaná měřicí zařízení. Jedná se o službu z oblasti telemedicíny, zajišťující monitoring zdravotního stavu uživatele a jeho životního stylu. Zabývá se též otázkou prevence a v současné době velmi aktuálních zdravotních potíží jako je vysoký krevní tlak, cukrovka nebo nadváha.
Co budu potřebovat, abych mohl tuto službu využívat?
Každý den alespoň 10 min. času pro měření (dle potřeby váha, glukometr, tlakoměr) a vyplnění dodatečných informací do Vašeho uživatelského účtu.
Jakým způsobem jsou přenášena data?
Všechna eVito zařízení jsou bezdrátová a komunikují prostřednictvím technologie ANT+ nebo Bluetooth. Pro přenos údajů z měřicích zařízení do systému eVito používáme:
  • bezobslužný eVito collect se SIM kartou,
  • počítačový program pro Windows a MAC se zapojeným USB ANT+ nebo spuštěným Bluetooth dle vašeho zařízení,
  • chytrý mobilní telefon s funkcí ANT+/Bluetooth nebo s ANT+ adaptérem.
Pokud budu chtít začít používat systém aktivního zdraví eVito, je nutné podstoupit prohlídku u lékaře?
Není. Při aktivaci účtu je ale pouze nutné doplnit údaje do dotazníku, potřebné pro základní nastavení uživatelského účtu eVito. Povinné údaje jsou pouze výška, váha, věk a pohlaví.
Lze umožnit přístup další osoby k mému uživatelskému účtu eVito?
Uživatel má možnost zvolit si další osoby, které budou mít přístup k informacím nebo části informací uložených v jeho uživatelském účtu eVito (osobní trenér, výživový poradce, lékař, člen rodiny).
Jaká je cenová relace?
Informace o cenách zařízení a sad najdete v eVito eShopu
Jak je zabezpečena ochrana osobních údajů?
Systém aktivního zdraví eVito pracuje s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Veškerá data jsou zabezpečena na úrovni jakou známe napřiklad z elektronického bankovnictví.
Nejčastější dotazy uživatelů po obdržení startovací sady a při samotném nastavování přístrojů
Zprovoznění komunikačních zařízení
Jak zprovoznit eVito collect před prvním použitím?
eVito collect obdržíte s již vloženou aktivovanou SIM kartou, tudíž jej pouze stačí nabít (USB počítače nebo přiložená nabíječka), poté se rozsvítí modrá kontrolka a když přestane blikat a svítí stabilně modře, eVito collect je připraven k použití.
Proč eVito collect nereaguje?
Nejdříve je nutné zkontrolovat, zda není zařízení uzamčeno (posuvné tlačítko na levém boku zařízení je v poloze směrem dolů od uzavírací krytky - pro odemknutí posuňte nahoru směrem ke krytce), pak dlouze stisknout tlačítko, rozsvítí se kontrolka, v tu chvíli je zařízení připraveno přenášet data do uživatelského účtu eVito.
Mám připojený eVito collect v PC a nefunguje, proč?
Zařízení eVito collect při režimu dobíjení, tj. při připojení k PC, nefunguje. Funkce přenosu dat se obnoví ihned po jeho odpojení od PC.
Podle čeho poznám, že eVito collect správně funguje?
Obecně platí, že eVito collect funguje, jestliže kontrolka svítí stálým modrým světlem. O přenosu naměřených údajů informuje blikající symbol „W“ na displeji měřicího zařízení.
eVito Win/Mac service (počítačový program pro přenos)
Kde získám počítačový program?
Program si zdarma stáhnete na webové stránce eVito pod odkazem Stažení ovladačů. Průvodce jednoduchou instalací naleznete na stejné stránce.
Jak používat USB ANT+?
USB ANT+ zajišťuje přenos dat ve chvíli, kdy je vloženo do USB slotu v počítači. Správná funkčnost USB ANT+ je zobrazena v programu eVito Win/iOS Service zelenou ikonou „USB ANT+ připojeno“. Podrobný návod k programu eVito service naleznete pod odkazem Návody a videa.
Jaká vzdálenost musí být mezi měřicím přístrojem a zařízením pro komunikaci
Pro úspěšný přenos naměřených dat se doporučuje co NEJMENŠÍ vzdálenost mezi měřicím přístrojem a zařízením pro komunikaci (max. 3m).
Která zařízení přenáší data do eVito systému prostřednictvím eVito Win Service?
Prostřednictvím eVito Win Service je možné přenášet data ze všech ANT+ eVito zařízení (eVito 3D krokoměr SL, eVito inteligentní váha SL, eVito tlakoměr SL, eVito glukometr SL), dále z Bluetooth zařízení (Tlakoměr P30 Plus FC, Glukometr Diamond Mini FC) a také ze sporttesterů Garmin, které umožňují přenos dat prostřednictvím kabelu (Garmin Forerunner 10, 15, 110, 210, 220, 620, některých cyklosporttesterů jako např. Edge 810).
Mobilní aplikace pro Android/iPhone
Kde získám mobilní aplikaci?
Pokud Váš telefon používá operační systém Android, aplikaci si zdarma stáhnete na Google Play. Aplikaci pro iPhone získáte zdarma na App Store.
K čemu slouží mobilní aplikace?
Mobilní aplikace slouží k měření sportovních aktivit (vzdálenost, rychlost, tempo, tepová frekvence, spálené kalorie, výškový profil trasy). Ukončené aktivity jsou nahrány do Vašeho uživatelského účtu eVito. Aplikace zobrazuje zdravotní záznamy (krevní tlak, glykémie, počet kroků, váha) z Vašeho uživatelského účtu za posledních 30 dní. Aplikace také slouží k přenosům měření ze zařízení.
Jak fungují přenosy měření ze zařízení?
Pro přenosy ze zařízení komunikujících technologií ANT+ je potřeba mít chytrý telefon s integrovaným čipem ANT+. Další možností je, aby telefon podporoval funkci USB Host (možnost připojit externí zařízení přes kabel USB). V druhém případě je potřeba pro přenos pořídit OTG kabel (propojovací kabel) a USB ANT+ . K telefonu s operačním systémem iOS stačí dokoupit Wahoo ANT+ adaptér.

Pro přenosy ze zařízení komunikujících technologií Bluetooth je potřeba nejprve telefon a zařízení vzájemně spárovat. Více informací vždy u konkrétního zařízení.
Zprovoznění měřicích přístrojů
Jak zapnout eVito 3D krokoměr SL?
Stisknutím tlačítka „Disp/Set“ po dobu 3 vteřin. Upozornění: krokoměr se automaticky po 1min. zamyká, v levé části displeje se zobrazí symbol „zámek“.
Jak nastavit hodnoty eVito 3D krokoměru SL?
Na displeji se zobrazí menu, které provádí nastavením hodnot, přičemž přesný způsob režimu nastavení naleznete pod odkazem Návody a videa.
Jak zapnout /ovládat eVito inteligentní váhu SL?
Vložte do váhy baterie a zapněte ji tlačítkem „SET“. Ovládací tlačítka váhy jsou umístěna na pravém boku zařízení, tj. po straně od označení tlačítek, nikoliv na horní skleněné části váhy.
Jak nastavit potřebné hodnoty do osobního profilu eVito inteligentní váhy SL?
Váhu je možné použít až pro 8 osob. Každý uživatel má nastavený vlastní profil (P1 – P8), pod kterým provádí svá vážení. Nastavení osobního profilu se provádí dle menu zobrazujícího se na displeji, výběr se provádí pomocí tlačítek se šipkami a potvrzení výběru tlačítkem „SET“. Přesný způsob nastavení hodnot naleznete pod odkazem Návody a videa.
Jak a kdy správně používat eVito inteligentní váhu SL?
Váhu vždy používejte na rovné, pevné podlaze. Doporučujeme se vážit v pravidelnou dobu, nejlépe ráno, 15 min. po probuzení.
Jak postupovat před prvním měřením eVito glukometrem SL?
Nejprve otevřete zadní kryt přístroje a odstraňte ochrannou fólii. Do otvoru v přední části vložte Kontrolní proužek (je součástí balení). Funkčnost glukometru bude potvrzena symbolem „OK“.
Jak nastavit potřebné hodnoty glukometru?
Hodnoty se nastaví dle menu zobrazujícího se na displeji, přičemž pro vstup do režimu nastavení hodnot použijete oválné stříbrné tlačítko na pravém boku glukometru. Výběr jednotlivých hodnot se provádí pomocí otáčivého kolečka a potvrzení jeho stisknutím. Přesný způsob nastavení naleznete pod odkazem Návody a videa.
Jak postupovat před prvním měřením eVito tlakoměrem SL?
Nejprve je nutné vložit do tlakoměru baterie (připojit jej k el. adaptéru) a následně nastavit jeho hodnoty.
Jak nastavit potřebné hodnoty eVito tlakoměru SL?
Hodnoty se nastaví dle menu zobrazujícího se na displeji tlakoměru. Výběr jednotlivých hodnot se provádí pomocí levého či pravého tlačítka a potvrzení stisknutím prostředního tlačítka „Start“. Přesný způsob nastavení naleznete pod odkazem Návody a videa.
Je možné využívání jednotlivých měřicích přístrojů více osobami?
Je to možné u váhy (až 8 osob) a také u tlakoměru (2 osoby). Vždy je pak potřeba nastavit příslušný profil uživatele (u váhy P1-P8 ; u tonometru varianta A nebo B).
Měření
Je v pořádku, když na displeji u měřicích přístrojů bliká symbol „W“?
Ano, tento symbol značí probíhající přenos dat z měřicího příprobíhalo uživatelského účtu eVito.
Proč se nepřenáší data z krokoměru neprodleně?
Interval zasílání dat je závislý na jeho nastavení – doporučujeme nastavení zasílání na 10 min.
Proč krokoměr po výměně baterie nereaguje?
Je potřeba zkontrolovat usazení baterie v kontaktech, popřípadě baterii vyměnit za jinou.
Proč nemám po výměně baterie nastavené hodnoty krokoměru?
Po výměně baterie je vždy nutné znovu nastavit/potvrdit hodnoty osobního profilu krokoměru.
Jak dlouho se zálohují naměřená data v krokoměru?
Data v krokoměru se zálohují po dobu 32 dní.
Jak dlouho se zálohují naměřená data u váhy?
Data u váhy nejsou zálohována.
Proč nemám po výměně baterií nastavené hodnoty glukometru?
Po výměně baterií je vždy nutné znovu nastavit/potvrdit hodnoty glukometru.
Jak dlouho se zálohují naměřená data v glukometru?
Data v glukometru se zálohují po dobu 30 dní.
Proč nemám po výměně baterií nastavené hodnoty tlakoměru?
Po výměně baterií je vždy nutné znovu nastavit/potvrdit hodnoty tlakoměru.
Jak dlouho se zálohují naměřená data v tlakoměru?
Data jsou v tlakoměru zálohována po dobu 30 dní.