Odborníci o eVitu

Telemonitoring v kardiologii

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.,

přednosta II. interní kliniky VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Telemonitoring v kardiologii – rozhovor

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.,

přednosta II. interní kliniky VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Telemonitoring v diabetologii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.,

III. interní klinika VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy