Kontakt

Kontaktní a korespondenční údaje
eVito medical a.s.
Na Pankráci 1690/125
140 00 Praha

Email: info@evito.cz
Tel.: +420 720 999 624

Fakturační údaje:
eVito medical a.s.
Londýnská 674/55, Vinohrady
120 00 Praha 2

IČ: 241 35 909
DIČ: CZ 241 35 909
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17324

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, číslo účtu: 5021030551/5500
Kontaktní a korespondenční údaje
eVito medical services s.r.o.
Nestátní zdravotnické zařízení
Na Pankráci 1690/125
140 00 Praha

Email: info@evito.cz
Tel.: +420 720 999 624

Fakturační údaje:
eVito medical services s.r.o.
Londýnská 674/55, Vinohrady
120 00 Praha 2

IČ: 03281876
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228671

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, číslo účtu: 5021031060/5500